Nić Ariadny. Przez krainę snów do relacji

Praktyki

Praca ta powstała na podstawie moich półrocznych praktyk w Klubiku Integracyjnym – Punkcie przedszkolnym prowadzonym przez Stowarzyszenie Terapeutów na rzecz dzieci ze spectrum autyzmu. Grupa, której towarzyszyłam liczyła do czternaściorga dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Pięcioro dzieci miało diagnozę orzekającą spectrum autyzmu.

Kontynuuj czytanie

Dwie dusze żyją w piersi mej. O pracy psychoterapeutycznej metodą psychologii procesu z pacjentami na oddziale onkologii.

Staż

Wybrałam pracę na oddziale onkologii, bo temat śmierć jest mi bliski. Cztery lata temu odeszła moja mama, dwa lata później ojciec umarł na raka płuc. Opiekowałam się nimi w ostatnim okresie ich życia. Miałam możliwość towarzyszyć im w ich podróży ku śmierci i pożegnać się z nimi.

Kontynuuj czytanie

Czy praca terapeutyczna metodą Psychologii Procesu z tym, czego dzieci się boją, może okazać się dla nich rozwojowa i wspierająca?

Staż

Praktyki w przedszkolu trwały ponad rok. Grupa liczyła ok 20 dzieci, w tym dzieci ze spektrum autyzmu, z afazją ruchową (problem z płynną artykulacją, trudności z wypowiedzeniem się i częste powtarzanie tych samych słów), ADD (zaburzenia koncentracji uwagi), ADHD (zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi).

Kontynuuj czytanie

Postawy pacjentów wobec diagnozy i leczenia

Staż

W obecnych czasach coraz częściej mierzymy się z groźbą diagnozy, która sprawia, że życie wywraca nam się nagle do góry nogami. Cukrzyca i choroby nowotworowe zdobyły znamiona „chorób cywilizacyjnych” z uwagi na ogrom i częstotliwość ich występowania.

Kontynuuj czytanie

Black & White


Opis Sesji, Psychoterapia

Klientka: 26/27 lat, prawniczka. Atrakcyjna, zadbana, inteligentna. Pochodzi z bardzo porządnej, “poukładanej”, katolickiej rodziny z zasadami. Chociaż jest niezależna finansowo mieszka z rodzicami w rodzinnym domu.

27 marca 2020

Teatr Snów


Psychoterapia

Sen jest mapą, drogowskazem zachodzących w nas procesów psychicznych. Niesie w sobie sygnały nowych wzorców zachowań i pokazuje, co stoi na przeszkodzie, żeby móc je realizować w życiu.

27 marca 2020

Emocje odkryć


Psychoterapia

Identyfikacja z płcią stanowi jeden z najważniejszych wymiarów budowania poczucia własnej tożsamości, a także należy do podstawowych kryteriów identyfikowania jednostki przez społeczność.

26 marca 2020